ZMIANA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wejściem w życie unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), którego celem jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej (UE), wskazujemy poniżej informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych. Jako administrator odpowiadamy za ich wykorzystywanie w sposób zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest VIDIVENI Mariusz Kowalski z siedzibą przy ul. Krynoliny 20, 03-699 Warszawa m.in. operator sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.vidiveni.pl

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych lub usunąć Twoje dane osobowe?

Napisz do nas: adres e-mail: [email protected] lub na adres pocztowy: VIDIVENI Mariusz Kowalski z siedzibą przy ul. Krynoliny 20, 03-699 Warszawa

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta, a także w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie w sklepie stacjonarnym oraz sklepie internetowym.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez

VIDIVENI?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartejz Tobą, w tym do:

• umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną, w tym dokonywania zamówień na towary sprzedane w sklepie stacjonarnym i internetowym VIDIVENI;

• obsługi reklamacji w sklepie VIDIVENI w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;

• obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);

• kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie uzasadnionego interesu VIDIVENI którym jest:

• prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług VIDIVENI lub towarów sklepu VIDIVENI 

• kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją

zgodą - przez e-mail oraz telefon;

• monitorowanie Twojej aktywności między innymi pod kątem funkcjonalności sklepu stacjonarnego oraz internetowego, poprawy działania usług;

• windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

• prowadzenie analiz statystycznych;

• przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Jeśli chcesz założyć konto w sklepie internetowym oraz dokonać zakupu w sklepie stacjonarnym lub internetowym wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych:

• adres email lub login, hasło oraz informacje kontaktowe (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres do faktury, ewentualnie adres do wysyłki, nr NIP, telefon kontaktowy)

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zrealizować twojego zamówienia.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.